RINGAR: 

Storleik på ring er omkretsen rundt fingeren, målt i millimeter. Du kan måle ein ring du har frå før dersom du ønskjer ringen på same finger, du måler då indre omkrets. Du kan også måle din eigen finger, og finne den storleiken som passar deg best. Ta gjerne kontakt, vi hjelper deg gjerne!

ringst_rrelser3_2

ARMBAND:
Våre armband er svært enkle å ta på!  Du tar armbandet på, strammar, og festar låsen på ønskja lengde.
Så bilete under. Lengde er oppgitt i centimeter der amrbandet er på fast lengde. Vi lagar gjerne armband på mål om du ønskjer andre lengder. Ta kontakt på support@hasla.no

 

KJEDER:
Våre kjeder kan ofte regulerast kortare ved at du festar låsen på ønskja lengde. Informasjon om lengde og regulering  finn du på kvart produkt. Ser du informasjon om 45/50 cm, betyr det at kjedet kan brukast på 45 cm og 50 cm. Kjedet har for smale ringar til å regulerast på andre lengder enn det. Sjå bilete under for ulike kjedelengder.

st_rrelse2