SERIEN IDENTITET ER INSPIRERT AV DNA-MOLEKYLET, DETS FORM OG KORLEIS DET LENKAR SEG SAMAN FOR Å DANNE ESSENSEN AV EIT MENNESKE. SMYKKA KAN KOMBINERAST PÅ ULIKE MÅTAR, SLIK AT BERAREN FÅR MOGELEGHEIT TIL Å SETTE SAMAN SITT EIGE MOLKEYKL, OG SKAPE SIN EIGEN IDENTITET.