HARMONI BYGGAR VIDARE PÅ KOLLEKSJONEN IDENTITET. IDENTITET ER INSPIRERT AV DNA-MOLEKYLET OG KORLEIS DET LENKER SEG SAMAN FOR Å DANNE ESSENSEN AV EIT MENNESKE. SMYKKA KAN KOMBINERAST PÅ ULIKE MÅTAR, SLIK AT BERAREN FÅR MOGELEGHEIT TIL Å SETTE SAMAN SITT EIGE MOLEKYL, OG SKAPE SIN EIGEN IDENTITET. DER IDENTITET ER SØKJANDE OG UNDRANDRE, ER HARMONI BALANSERT. I SERIEN HARMONI HAR BERAREN FUNNE SIN IDENTITET, OG BER EIT TRYGT FORANKRA MOLEKYL.