FJÆR – EIN KLASSISK OG TIDLAUS KOLLEKSJON. SERIEN ER LAGA I SØLV, OG ER EIN AV VÅRE BESTSELGARAR!