Viser 1–16 av 33 resultater

Identitet beskrivar ein persons oppfatning av seg sjølv, og kva som er typisk for vedkomande. I denne smykkese- rien har vi tatt utgongspunkt i dna-molekylet, og smykkeberaren får mogelegheit til å “finne sin eigen identitet”.