KOLLEKSJONEN GRUS KOMBINERAR BLANKE OG GROVE OVERFLATAR. SERIEN FREMHEVAR KONTRASTAR, OG DET TATKTILE I MATERIALET. INSPIRASJONEN KJEM FRÅ ELEMENT I NATUREN SOM HAR SVÆRT ULIK KVALITET. RÅDIAMANTAR OG GRUS DANNA GRUNNLAGET FOR STØYPEFORMAR. NÅR STEINANE VERT STØYPT, OG OMDANNA TIL SØLV, ER DET IKKJE LENGER MOGELEG Å SJÅ KVA SOM OPPRINNELEG VAR DIAMANTAR, OG KVA SOM I UTGONGSPUNKTET VAR GRUS. GJENNOM DENNE PROSESSEN PRØVAR VI Å GI ELEMENTA LIK VERDI.