Hasla – norsk smykkedesign.

På eige verkstad i Valle i Setesdal designer Hasla tidlause smykker basert på ein enkel, stilrein og nordisk designfilosofi. Designet er ofte inspirert av den norske naturen. Området har lange håndverkstradisjonar, som Hasla gjennom mange år har utvikla vidare og teke vare på. Hasla vart starta i 1982 av ekteparet Grete Fossen og Ørnulf Hasla. I dag er framleis Hasla ei familiebedrift, med båe døtrene i verksemda. Anne Hasla er sjefsdesigner, og Gunnhild Hasla er marknadsansvarleg.

Handverket er viktig for Hasla, og på verkstaden arbeider både unge og eldre faglærde side ved side. Ved bruk av nye og gamle teknikkar gjev dette Hasla sine smykke eit heilt unikt uttrykk. I 2009 vart Hasla kåra til årets handverksbedrift av NHO håndverk.

Hasla vart starta i 1982 av ekteparet Grete Fossen og Ørnulf Hasla. I dag er framleis Hasla ei familiebedrift, med båe døtrene i verksemda. Anne Hasla er sjefsdesigner, og Gunnhild Hasla er marknadsansvarleg.

Hasla med deira sølvsmeder kan saman med kundane sine skape eit heilt unikt smykke til livet sine store hendingar, som bryllaup, dåp, forlovelse eller fødselsdag.

Hasla arbeider aktivt for å auke interessa og take vare på unge ressursar i sølvsmedfaget.

Smykka til Hasla vert seld i merkebutikkane i Oslo og Valle, samt i gullsmedbutikkar i heile Noreg.